Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w geodyskusji na temat koncepcji zmian w organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce.

Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszenie hałasu, a także ograniczenie lub wyeliminowanie tranzytowych przejazdów przez osiedle. Geodyskusja jest częścią pierwszego etapu konsultacji społecznych, dotyczącego ogólnych rozwiązań dla całego osiedla. W drugim etapie opiniowane będą propozycje zmian na poszczególnych ulicach Jeżyc.

W geodyskusji internetowej mogą się Państwo podzielić swoimi uwagami do zaproponowanych koncepcji. Portal ma charakter forum dyskusyjnego, połączonego z oznaczaniem na mapie miasta punktów, linii bądź obszarów, których dotyczy dyskusja.

Konsultacje mają na celu zmodyfikować zaproponowane warianty, tak by lepiej realizowały potrzeby mieszkańców. Decyzja o wyborze wariantu i jego ewentualnym wdrożeniu będzie podejmowana w innym terminie.

Konsultacje projektu organizowane są przez Gabinet Prezydenta Poznania na wniosek Rady Osiedla Jeżyce. Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich.

W dyskusji będą uczestniczyli pracownicy Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miasta Poznania, członkowie Rady Osiedla Jeżyce, oraz projektanci koncepcji, którzy mogą rozstrzygnąć Państwa wątpliwości.

Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III (umowa nr PBS3/A9/39/2015).

Serdecznie zapraszamy do udziału w geodyskusji!


logo1 logo2